FBW - Abonneeservice
ver ons                 
Voortgekomen uit de uitgeverswereld, hebben wij jarenlange ervaring met abonneeservice.
 
Voor ons bedrijf zijn de wensen van de klant van het grootste belang. Wij willen ons dan ook volledig inzetten, flexibel opstellen en met u meedenken om de werkzaamheden snel en accuraat te laten verlopen.
 
Met veel plezier werken wij voor diverse opdrachtgevers. Wij zouden graag ook úw vertrouwen winnen door de beste service te bieden die er in onze bedrijfstak bestaat.
 
Postadres
Postbus 612
3440 AP  WOERDEN
 
Telefoon                                KvK
0348 431393                          30217985
 
E-mail                                    BTW-id

                                             PRIVACYVERKLARING                                                                 ______________________________________
 
In deze privacyverklaring van FBW Woerden omschrijven wij o.a. welke persoonsgegevens wij opvragen en gebruiken en voor welke doeleinden.
 
                                   WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN WIJ?
 
Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 
Wanneer u het contactformulier invult:
 
Voornaam, Achternaam, Bedrijf, E-mailadres, Telefoon, Adres, Woonplaats, Postcode en uw reactie : om met u te kunnen corresponderen en eventueel een offerte te maken.
 
Andere gegevens:
 
Inhoud van eventuele (e-mail)correspondentie met u en andere personen, bijvoorbeeld via het contactformulier : om met u te kunnen corresponderen.
 
AAN WIE GEVEN WIJ UW GEGEVENS DOOR?
 
Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:
 
Leveranciers. Wij maken gebruik van een hostingbedrijf voor het hosten van onze website. De hosting provider host uw gegevens in Nederland.
 
Juridisch adviseurs. Bij een juridisch geschil met u kunnen wij genoodzaakt zijn uw gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure te gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn in verband met de juridische procedure.
 
Overheidsinstanties. Als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.
 
 
GEVEN WIJ UW GEGEVENS DOOR NAAR INSTANTIES BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE?
 
Nee, uw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in Nederland.

                    HOELANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?
 
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Gegevens betreffende abonnementen worden volgens wettelijk voorschrift 7 jaar bewaard.
 
De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.
 
COOKIES
 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Hiermee willen we u als bezoeker een optimale ervaring bieden én leren hoe we onze informatie beter kunnen laten aansluiten op uw behoeften. Met behulp van cookies verzamelen we informatie over het gebruik van onze website. We gebruiken deze informatie (waarbij geen naam- en adresgegevens worden opgeslagen) alleen voor analyse.
 
WAT ZIJN UW RECHTEN?
 
U heeft op grond van de wet het recht ons te vragen uw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken.
 
Als u uw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of verwijderen, verzoeken wij u ons dat te laten weten (zie hieronder bij "Wat als u vragen of klachten heeft?").
 
Wij zullen u tijdig laten weten of wij aan uw verzoek voldoen. In sommige gevallen kunnen we een bepaald verzoek weigeren.
 
WAT ALS U VRAGEN OF KLACHTEN HEEFT?
 
Als u vragen of klachten heeft of een verzoek wilt indienen neem dan contact met ons op via info@fbw-woerden.nl
 
KAN DEZE PRIVACYVERKLARING VERANDEREN?
 
Ja. Deze privacyverklaring is van 1 mei 2018. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij u de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.